کریستیانا ماسی

کریستینا ماسی

پرده ایتالیایی مزرعه شاد بیمبی ( گاو ، موش ، بره و ... ) رنگ صورتی / T7303

1,650,000 تومان

پرده ایتالیایی مزرعه شاد بیمبی صورتی/ T7303 عرض پرده : 1 متر و 40 سانتیمتر ( 140 سانتیمتر ) ارتفاع پرده : 3 متر  ( 300 سانتیمتر )   مناسب : اتاق دختران نصب : پرده می بایست توسط خیاط دوخته و آماده نصب شود. جنس و پارچه : 100 % نخ ...

پرده ایتالیایی مزرعه شاد بیمبی ( گاو ، موش ، بره و ... ) رنگ آبی / T7302

1,650,000 تومان

پرده ایتالیایی مزرعه شاد بیمبی آبی/ T7302 عرض پرده : 1 متر و 40 سانتیمتر ( 140 سانتیمتر ) ارتفاع پرده : 3 متر  ( 300 سانتیمتر )   مناسب : اتاق پسران نصب : پرده می بایست توسط خیاط دوخته و آماده نصب شود. جنس و پارچه : 100 % نخ  ...

حاشیه (بوردر) کاغذ دیواری طرح کلبه خرسی رنگ آبی ( چاو بیمبی ) /  1396

690,000 تومان

حاشیه (بوردر) کاغذ دیواری کلبه خرسی آبی ( چاو بیمبی ) /  1396   طرح : خرسی رنگ : آبی   اندازه 1 رول حاشیه (بوردر) کاغذ دیواری : 5 متر طول در 53 سانتیمتر عرض مساحت پوشانندگی 1 رول روی دیوار : 2.65 متر مربع مناسب : طراحی و تزیین ات...

کاغذ دیواری اتاق نوجوان طرح اسکیت بورد و دیواریآجری رنگ کرم بژ (فرندز اند کافی) / 5600

980,000 تومان

کاغذ دیواری ایتالیایی اتاق نوجوان ( فرندز اند کافی ) /  5600 طرح : اسکیت بورد و دیواری آجری رنگ : کرم بژ اندازه 1 رول کاغذ دیواری : 10 متر طول در 53 سانتیمتر عرض مساحت پوشانندگی 1 رول روی دیوار : 5 متر مربع مناسب : طراحی و تزیین اتاق و...

کاغذ دیواری اتاق کودک ایتالیایی طرح سه بعدی خرس خوابالو و ابر و پرنده ، رنگ طوسی ( بی بی لندیا ) / 5401

1,480,000 تومان

کاغذ دیواری اتاق کودک ایتالیایی ( آلبوم کاغذ دیواری بی بی لندیا ) / 5401 طرح : خرس خوابالو و ابر و پرنده رنگ تم : طوسی و کرم اندازه 1 رول کاغذ دیواری : 10 متر طول در 53 سانتیمتر عرض مساحت پوشانندگی 1 رول کاغذ دیواری : 5 متر مربع من...

کاغذ دیواری اتاق کودک ایتالیایی طرح فیل های بازیگوش رنگ کرم ، طوسی ( موندو بی بی  ) / 13020

1,570,000 تومان

کاغذ دیواری اتاق کودک ایتالیایی ( آلبوم کاغذ دیواری موندو بی بی ) / 13020 طرح : فیل های بازیگوش رنگ تم : کرم ، طوسی اندازه 1 رول کاغذ دیواری : 10 متر طول در 53 سانتیمتر عرض مساحت پوشانندگی 1 رول کاغذ دیواری : 5 متر مربع مناسب : طرا...

کاغذ دیواری خانواده خرسی رنگ کرم (بیم بوم بام ) / 2232

690,000 تومان

کاغذ دیواری ایتالیایی اتاق کودک ( بیم بوم بام ) /  2232   طرح : خانواده خرسی رنگ : کرم   اندازه 1 رول کاغذ دیواری : 10 متر طول در 53 سانتیمتر عرض مساحت پوشانندگی 1 رول روی دیوار : 5 متر مربع مناسب : طراحی و تزیین اتاق دختران و پس...

کاغذ دیواری خرسی طرح خرس خوابالو رنگ کرم (فاولا) / 3200

870,000 تومان

کاغذ دیواری ایتالیایی اتاق کودک ( فاولا ) /  3200   طرح : خرس خوابالو رنگ : کرم   اندازه 1 رول کاغذ دیواری : 10 متر طول در 53 سانتیمتر عرض مساحت پوشانندگی 1 رول روی دیوار : 5 متر مربع مناسب : طراحی و تزیین اتاق پسران و دختران ، ا...

کاغذ دیواری اتاق کودک ایتالیایی طرح سه بعدی خرس خوابالو و ابر و پرنده ، رنگ صورتی ( بی بی لندیا ) / 5402

1,480,000 تومان

کاغذ دیواری اتاق کودک ایتالیایی ( آلبوم کاغذ دیواری بی بی لندیا ) / 5402 طرح : خرس خوابالو و ابر و پرنده رنگ تم : صورتی و کرم اندازه 1 رول کاغذ دیواری : 10 متر طول در 53 سانتیمتر عرض مساحت پوشانندگی 1 رول کاغذ دیواری : 5 متر مربع م...

کاغذ دیواری اتاق کودک ایتالیایی طرح فیل های بازیگوش رنگ آبی ( موندو بی بی  ) / 13021

1,570,000 تومان

کاغذ دیواری اتاق کودک ایتالیایی ( آلبوم کاغذ دیواری موندو بی بی ) / 13021 طرح : فیل های بازیگوش رنگ تم : آبی اندازه 1 رول کاغذ دیواری : 10 متر طول در 53 سانتیمتر عرض مساحت پوشانندگی 1 رول کاغذ دیواری : 5 متر مربع مناسب : طراحی و تز...

کاغذ دیواری خانواده خرسی رنگ آبی (بیم بوم بام ) / 2233

690,000 تومان

کاغذ دیواری ایتالیایی اتاق کودک ( بیم بوم بام ) /  2233   طرح : خانواده خرسی رنگ : آبی   اندازه 1 رول کاغذ دیواری : 10 متر طول در 53 سانتیمتر عرض مساحت پوشانندگی 1 رول روی دیوار : 5 متر مربع مناسب : طراحی و تزیین اتاق پسران ، اتا...

کاغذ دیواری خرسی طرح خرس خوابالو رنگ صورتی (فاولا) / 3201

870,000 تومان

کاغذ دیواری ایتالیایی اتاق کودک ( فاولا ) /  3201   طرح : خرس خوابالو رنگ : صورتی   اندازه 1 رول کاغذ دیواری : 10 متر طول در 53 سانتیمتر عرض مساحت پوشانندگی 1 رول روی دیوار : 5 متر مربع مناسب : طراحی و تزیین اتاق دختران ، اتاق ها...

حاشیه ( بوردر ) کاغذ دیواری طرح کلبه خرسی رنگ صورتی ( چاو بیمبی ) / 1394

690,000 تومان

حاشیه ( بوردر ) کاغذ دیواری کلبه خرسی صورتی ( چاو بیمبی ) / 1394   طرح : خرسی رنگ : صورتی   اندازه 1 رول حاشیه (بوردر) کاغذ دیواری : 5 متر طول در 53 سانتیمتر عرض مساحت پوشانندگی 1 رول روی دیوار : 2.65 متر مربع مناسب : طراحی و تزی...

کاغذ دیواری خرسی طرح خرس خوابالو رنگ آبی (فاولا) / 3203

870,000 تومان

کاغذ دیواری ایتالیایی اتاق کودک ( فاولا ) /  3203   طرح : خرس خوابالو رنگ : آبی   اندازه 1 رول کاغذ دیواری : 10 متر طول در 53 سانتیمتر عرض مساحت پوشانندگی 1 رول روی دیوار : 5 متر مربع مناسب : طراحی و تزیین اتاق پسران ، اتاق های ب...

کاغذ دیواری اتاق نوجوان طرح گرافیتی و دیواری آجری رنگ آبی و سفید (فرندز اند کافی) / 5603

980,000 تومان

کاغذ دیواری ایتالیایی اتاق نوجوان ( فرندز اند کافی ) /  5603 طرح : گرافیتی و دیواری آجری رنگ : آبی و سفید اندازه 1 رول کاغذ دیواری : 10 متر طول در 53 سانتیمتر عرض مساحت پوشانندگی 1 رول روی دیوار : 5 متر مربع مناسب : طراحی و تزیین اتاق ...

کاغذ دیواری اتاق کودک ایتالیایی طرح سه بعدی خرس خوابالو و ابر و پرنده ، رنگ آبی ( بی بی لندیا ) / 5403

1,480,000 تومان

کاغذ دیواری اتاق کودک ایتالیایی ( آلبوم کاغذ دیواری بی بی لندیا ) / 5403 طرح : خرس خوابالو و ابر و پرنده رنگ تم : آبی و کرم اندازه 1 رول کاغذ دیواری : 10 متر طول در 53 سانتیمتر عرض مساحت پوشانندگی 1 رول کاغذ دیواری : 5 متر مربع منا...

نمايش 1 تا 16 از 304 (19 صفحه)