موکت-ایرانی

موکت-ایرانی

موکت دیاموند / 444274

530,000 تومان

موکت دیاموند / 444274 تم رنگ : مسی  عرض موکت : 3 متر ارتفاع پرز : 22 میلیمتر مدل : ساده مناسب : خانگی ، کودک نوع بافت : کات ، پرز بلند جنس : 100 درصد پلی آمید تافتینگ : تافتینگ زیره : نمد وزن : 2840 گرم در متر مربع گ...

موکت دیاموند / 445174

530,000 تومان

موکت دیاموند / 445174 تم رنگ : کرم بژ عرض موکت : 3 متر ارتفاع پرز : 22 میلیمتر مدل : ساده مناسب : خانگی ، کودک نوع بافت : کات ، پرز بلند جنس : 100 درصد پلی آمید تافتینگ : تافتینگ زیره : نمد وزن : 2840 گرم در متر مربع ...

موکت دیاموند / 445474

530,000 تومان

موکت دیاموند / 445474 تم رنگ : قهوه ای عرض موکت : 3 متر ارتفاع پرز : 22 میلیمتر مدل : ساده مناسب : خانگی ، کودک نوع بافت : کات ، پرز بلند جنس : 100 درصد پلی آمید تافتینگ : تافتینگ زیره : نمد وزن : 2840 گرم در متر مربع ...

موکت دیاموند / 445674

530,000 تومان

موکت دیاموند / 445674 تم رنگ : کرم بژ عرض موکت : 3 متر ارتفاع پرز : 22 میلیمتر مدل : ساده مناسب : خانگی ، کودک نوع بافت : کات ، پرز بلند جنس : 100 درصد پلی آمید تافتینگ : تافتینگ زیره : نمد وزن : 2840 گرم در متر مربع ...

موکت دیاموند / 445874

530,000 تومان

موکت دیاموند / 445874 تم رنگ : کرم بژ عرض موکت : 3 متر ارتفاع پرز : 22 میلیمتر مدل : ساده مناسب : خانگی ، کودک نوع بافت : کات ، پرز بلند جنس : 100 درصد پلی آمید تافتینگ : تافتینگ زیره : نمد وزن : 2840 گرم در متر مربع ...

موکت دیاموند / 448474

530,000 تومان

موکت دیاموند / 448474 تم رنگ : صورتی عرض موکت : 3 متر ارتفاع پرز : 22 میلیمتر مدل : ساده مناسب : خانگی ، کودک نوع بافت : کات ، پرز بلند جنس : 100 درصد پلی آمید تافتینگ : تافتینگ زیره : نمد وزن : 2840 گرم در متر مربع ...

موکت دیاموند / 449874

530,000 تومان

موکت دیاموند / 449874 تم رنگ : مشکی عرض موکت : 3 متر ارتفاع پرز : 22 میلیمتر مدل : ساده مناسب : خانگی ، کودک نوع بافت : کات ، پرز بلند جنس : 100 درصد پلی آمید تافتینگ : تافتینگ زیره : نمد وزن : 2840 گرم در متر مربع گ...

موکت پریمورس / 444271

195,000 تومان

موکت پریمورس / 444271 تم رنگ : کرم بژ عرض موکت : 3 متر ارتفاع پرز : 10 میلیمتر مدل : طرح دار مناسب : خانگی نوع بافت : لوپ پایل جنس : 100 درصد پلی پروپیلن تافتینگ : تافتینگ زیره : نمد وزن : 1900 گرم در متر مربع گیج : ...

موکت پریمورس / 445471

195,000 تومان

موکت پریمورس / 445471 تم رنگ : کرم بژ عرض موکت : 3 متر ارتفاع پرز : 10 میلیمتر مدل : طرح دار مناسب : خانگی نوع بافت : لوپ پایل جنس : 100 درصد پلی پروپیلن تافتینگ : تافتینگ زیره : نمد وزن : 1900 گرم در متر مربع گیج : ...

موکت پریمورس / 445472

195,000 تومان

موکت پریمورس / 445472 تم رنگ : کرم بژ عرض موکت : 3 متر ارتفاع پرز : 10 میلیمتر مدل : طرح دار مناسب : خانگی نوع بافت : لوپ پایل جنس : 100 درصد پلی پروپیلن تافتینگ : تافتینگ زیره : نمد وزن : 1900 گرم در متر مربع گیج : ...

موکت پریمورس / 445473

195,000 تومان

موکت پریمورس / 445473 تم رنگ : کرم بژ عرض موکت : 3 متر ارتفاع پرز : 10 میلیمتر مدل : طرح دار مناسب : خانگی نوع بافت : لوپ پایل جنس : 100 درصد پلی پروپیلن تافتینگ : تافتینگ زیره : نمد وزن : 1900 گرم در متر مربع گیج : ...

موکت پریمورس / 445571

195,000 تومان

موکت پریمورس / 445571 تم رنگ : قهوه ای عرض موکت : 3 متر ارتفاع پرز : 10 میلیمتر مدل : طرح دار مناسب : خانگی نوع بافت : لوپ پایل جنس : 100 درصد پلی پروپیلن تافتینگ : تافتینگ زیره : نمد وزن : 1900 گرم در متر مربع گیج :...

موکت پریمورس / 445771

195,000 تومان

موکت پریمورس / 445771 تم رنگ : قهوه ای عرض موکت : 3 متر ارتفاع پرز : 10 میلیمتر مدل : طرح دار مناسب : خانگی نوع بافت : لوپ پایل جنس : 100 درصد پلی پروپیلن تافتینگ : تافتینگ زیره : نمد وزن : 1900 گرم در متر مربع گیج :...

موکت پریمورس / 445971

195,000 تومان

موکت پریمورس / 445971 تم رنگ : قهوه ای عرض موکت : 3 متر ارتفاع پرز : 10 میلیمتر مدل : طرح دار مناسب : خانگی نوع بافت : لوپ پایل جنس : 100 درصد پلی پروپیلن تافتینگ : تافتینگ زیره : نمد وزن : 1900 گرم در متر مربع گیج :...

موکت پریمورس / 447271

195,000 تومان

موکت پریمورس / 447271 تم رنگ : آبی عرض موکت : 3 متر ارتفاع پرز : 10 میلیمتر مدل : طرح دار مناسب : خانگی نوع بافت : لوپ پایل جنس : 100 درصد پلی پروپیلن تافتینگ : تافتینگ زیره : نمد وزن : 1900 گرم در متر مربع گیج : 5/1...

موکت پریمورس / 447971

195,000 تومان

موکت پریمورس / 447971 تم رنگ : آبی عرض موکت : 3 متر ارتفاع پرز : 10 میلیمتر مدل : طرح دار مناسب : خانگی نوع بافت : لوپ پایل جنس : 100 درصد پلی پروپیلن تافتینگ : تافتینگ زیره : نمد وزن : 1900 گرم در متر مربع گیج : 5/1...

نمايش 1 تا 16 از 82 (6 صفحه)